ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Μεταδημότευση
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση - Αναφορά Παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων
Αίτηση Νέας Κάρτας Ελεγχόμενης Στάθμευσης
Αίτηση Για Ηλεκτρονική Αποστολή Λογαριασμών


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΛΟΓΩ Covid-19)

Αίτηση Για Απαλλαγή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού Για Φυσικά Πρόσωπα
Αίτηση Για Απαλλαγή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθ/τας & Φωτισμού Για Εταιρείες


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ν 4688/2020 ΑΡ. 65

Αίτηση Παραχώρησης Επιπλέον Τετραγωνικών Μέτρων Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων
Αίτηση Μείωσης Τελών Κοινοχρήστων Χώρων Ελλείψει Δυνατότητας Παραχώρησης Επιπλέον Κοινόχρηστου Χώρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών Και Ποδιών
Αίτηση Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα
Αίτηση Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου
Αίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Γενική Αίτηση Υπηρεσίας Δόμησης
Αίτηση Βεβαίωσης Επιτρεπόμενων Όρων Δόμησης Σε Ακίνητο
Αίτηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης Σε Ακίνητο


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Για Σχολεία
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Γενική
Αίτηση Βεβαίωσης Σήμανσης
Αίτηση Αποκατάστασης Πεζοδρομίου
Αίτηση Έγκρισης Κατασκευής Πεζοδρομίου
Αίτηση Αρίθμησης Ακινήτου
Αίτηση Χορήγησης Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ
Αίτηση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού Οδού
Αίτηση Άδειας Διαμόρφωσης Πεζοδρομίου
Αίτηση Άδειας Προσωρινής Διακοπής Κυκλοφορίας
Αίτηση Άδειας Προσωρινής Κατάληψης Κοινόχρηστου Για Εργασίες
Αίτηση Άδειας Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων
Γενική Αίτηση Τεχνικής Υπηρεσίας
Αίτηση Αδειοδότησης Αθλητικού Σωματείου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Αίτηση Άδειας Χρήσεως Κοινόχρηστου Χώρου
Αίτηση Ένταξης Στο Ειδικό Τιμολόγιο Δ.Τ. Ευπαθών Ομάδων
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτροδότησης - Δήλωσης Ιδιοκτησίας - Διόρθωσης τ.μ.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αίτηση Κλάδευσης - Κοπής Δέντρου
Αίτηση Κλάδευσης - Κοπής Δέντρου Με Ίδια Μέσα


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Αίτηση Παραχώρησης Μαρμάρινης Οστεοθήκης
Αίτηση Παράτασης Ταφής
Αίτηση Ανανέωσης Μαρμάρινης Οστεοθήκης